09

June

2021.

Materijal za vanrednu sednicu Skupštine akcionara 01.07.2021.


Obaveštenje akcionarima o načinu utvrđivanja cene akcija Društva koje su predmet prinudnog otkupa možete preuzeti u PDF formatu.

Odluka Generalnog direktora o utvrđivanju vrednosti akcija u postupku prinudnog otkupa možete preuzeti u PDF formatu.

Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara od 01.07.2021. godine možete preuzeti u PDF formatu.

Top