16

May

2012.

Odluka o bližim uslovima za nastavak postupka sticanja sopstvenih akcija od 10.05.2012.


Odbor direktora Društva na VI sednici održanoj dana 10.05.2012. godine donelo je Odluku o bližim uslovima za nastavak postupka sticanja sopstvenih akcija. Odluku možete preuzeti u PDF formatu.
Top