23

April

2012.

Odluke sa redovne Skupštine akcionara održane 17.04.2012. godine


Na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara kompanije Mašinoprojekt KOPRING a.d. održane 17.04.2012. godine, donete su sledeće odluke:    
Top