09

June

2021.

Predlozi odluka za vanrednu sednicu Skupštine akcionara 01.07.2021. godine


Predlog odluke o usvajanju Zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara od 10.05.2021. godine možete preuzeti u PDF formatu.

Predlog odluke o prinudnom otkupu akcija možete preuzeti u PDF formatu.

Top