O nama

Mašinoprojekt KOPRING A.D. je kompanija iz oblasti građevinske industrije, koja svoju primarnu delatnost fokusira na usluge projektovanja, konsaltinga i inženjeringa, sa akcetnom na projektima visokogradnje. Osnovana je 1950. godine sa sedištem u Beogradu, a 1989. otvorila je svoju kancelariju u Moskvi, koja je u međuvremenu prerasla u preduzeće u inostranstvu.

U oblasti projektovanja, konstaltinga i projekt menadžmenta lider je na tržištu u Zemlji, a uspešno posluje i u regionu, na području Ruske Federacije, kao i u zemljama Bliskog Istoka i afričkim državama.

Kompanija sa dugom tradicijom, kroz svoju istoriju izradila je veliki broj složenih projekata za različite vrste objekata od javnih (rezidencijalnih, hotelskih, komercijalnih, poslovnih, kao i objekata od naročitog kulturnog značaja), do objekata za namenu metalurgije, metaloprerađivačke industrije, bazne i prerađivačke hemijske industrije, prerade nafte, prerade nemetalnih minerala i farmacije.

Sa oko 250 stalno zaposlenih inženjera svih tehničkih struka, Mašinoprojekt poseduje raznolikost kadra, sačinjenog od stručnih pojedinaca, koji udruženim snagama u predviđenim rokovima uspešno odgovaraju na sve zahteve koje klijenti postave pred njih.

Kompanija je svoj nivo i uspešnost poslovanja zadržala i održava ga jer i dalje neguje kvalitete na kojima je zasnovana: na prvom mestu visoko obučeni kadrovi kao osnovnu i najvišu vrednost, timski rad, visoku etiku poslovanja, kvalitet usluge, posvećenost, otvorenost prema klijentima, kao i spremnost da uloži sve svoje napore i sredstva kako bi sprovela njihove zamisli i ostvarila njihove ciljeve.

O uspehu Kompanije, pored brojnih referenci, zadovoljnih klijenata koji nam se rado vraćaju sa novim zadacima, i njenog prisustva na tržištu, svedoče i brojne nagrade koje je tokom godina dobila, kao i sama činjenica da je održala vodeću poziciju u svojoj delatnosti preko 60 godina.

Top