Kategorija: Javni objekti

AIRPORT CITY – OBJEKAT 1800 (TEHNIČKI OBJEKAT OPERATERA TELENOR)

SPRATNOST:

PR+2+TEH. 

SPECIJALNA NAMENA OBJEKTA I POTREBA ZA NJEGOVIM NEPREKIDNIM RADOM, ZAJEDNO SA SPECIFIČNIM REŽIMOM RADA ZAHTEVALI SU PRIMENU NAJSAVREMENIJIH REŠENJA U OBLASTI KGH, JAKE I SLABE STRUJE, KAO I STABILNIH SISTEMA ZA ZAŠTITU OD POŽARA.


Top