Kategorija: Nadzor

FABRIKA DELOVA ZA AUTOMOBILSKU INDUSTRIJU SUBOTICA

NARUČILAC: CONTITECH

GODINA VRŠENJA USLUGE: JULI 2017 – APRIL 2018

POVRŠINA OBJEKTA: 14.500 m2

OBIM POSLA: STRUČNI NADZOR


Top