Kategorija: Nadzor

HOTEL TETREB

NARUČILAC: EMS

GODINA VRŠENJA USLUGE: DEC 2017 – SEPT 2018

POVRŠINA OBJEKTA: 451 m2

OBIM POSLA: STRUČNI NADZOR


Top