Kategorija: Nadzor

KLINIČKI CENTAR SRBIJE, BEOGRAD

NARUČILAC: STUDIO ALTIERI

GODINA VRŠENJA USLUGE: OKTOBAR  2018 – DECEMBAR 2022

POVRŠINA: 184.000 m2

OBIM POSLA: MASTER PLAN, IDEJNI I GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE, GLAVNI MAŠINSKI PROJEKAT KGH I GLAVNI PROJEKAT KONSTRUKCIJE, STRUČNI NADZOR


Top