Kategorija: Objekti kulture

MUZIČKA FILHARMONIJA, SKOPLJE, SEVERNA MAKEDONIJA

PROJEKTOVANJE: 2017

POVRŠINA: 13.900 m2

OBIM POSLA: PROJEKAT ZA IZVODJENJE

OSTALO:

VELIKA SALA U FILHARMONIJI – UKUPAN MAKSIMALNI BROJ GLEDALACA: 1048

MALA SALA U FILHARMONIJI – UKUPAN MAKSIMALNI BROJ GLEDALACA: 312


Top