Kategorija: Javni objekti

POSLOVNI KOMPLEKS SA PODZEMNOM GARAŽOM LIGOVSKI, SANKT PETERBURG, RUSIJA

PROJEKTOVANJE:

  2013

POVRŠINA:

  6.000 m2

OBIM POSLA:

  IDEJNO REŠENJE, IDEJNI I GLAVNI PROJEKAT, PROJEKTOVANJE FAZA, AUTORSKI NADZOR


Top