Kategorija: Nadzor

SANACIJA OŠ "VLADIMIR ROLOVIĆ", RAKOVICA

NARUČILAC: GRAD BEOGRAD - SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE I DEČIJU ZAŠTITU

GODINA VRŠENJA USLUGE: AVG 2018 – FEB 2019

POVRŠINA OBJEKTA: 2.900 m2

OBIM POSLA: STRUČNI NADZOR


Top