Kategorija: Nadzor

STAMBENI KOMPLEKS, NOVI SAD

NARUČILAC: JUP

GODINA VRŠENJA USLUGE: SEPT 2018 – JUL 2020  

POVRŠINA OBJEKTA: 11.686 m2

OBIM POSLA: STRUČNI NADZOR


Top