POSLOVNI OBJEKTI SIRIUS, BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: SIRIUS POSLOVNI OBJEKTI - FAZE 1 i 2 

POVRŠINA: 45.000 m2

LIDL UPRAVNA ZGRADA, BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2016

POVRŠINA: 13.560 m2

AIRPORT CITY – PRVI POSLOVNI PARK U SRBIJI, NOVI BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 1. FAZA 2003-2008,  2. FAZA U TOKU 

POVRŠINA: CCA 83.000 m2

MUZIČKA I BALETSKA ŠKOLA SA KONCERTNOM DVORANOM NOVI SAD

Kategorija: Škole i vrtići

PROJEKTOVANJE:  2015

POVRŠINA: 14.800 m2

DATA CENTAR VIP KRAGUJEVAC

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2013

POVRŠINA: 1.500 m2

DELTA GENERALI MALA KULA

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2014

POVRŠINA: 10.800 m2

PALATA PRAVDE KRAGUJEVAC

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2016 - 2017

POVRŠINA: 24.473 m2

FLAMINGO KASINO I HOTEL, MAKEDONIJA

Kategorija: Design&Build

PROJEKTOVANJE:  U TOKU

POVRŠINA: 11.120 m2

OBJEKAT PRAVOSUDNIH ORGANA REPUBLIKE SRBIJE, BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2006. - 2009.

POVRŠINA: 30.000 m2

Objekat je pod zaštitom Instituta za zaštitu kulturnih spomenika.

ŠOPING CENTAR PLAZA, BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE:  2009 

POVRŠINA:  65.000 m2

Top