LEDENA DVORANA SUBOTICA

Kategorija: Sportski objekti

PROJEKTOVANJE: 2010

POVRŠINA: 10.000 m2

KOMPLEKS VOJNE BOLNICE, LUANDA, ANGOLA

Kategorija: Bolnice

PROJEKTOVANJE: 2012 - 2014 

POVRŠINA: 195.000 m2

DOM ZDRAVLJA JEDRO, NOVI BEOGRAD

Kategorija: Bolnice

PROJEKTOVANJE: 2010

POVRŠINA: 13.900 m2

KLINIČKI CENTAR SRBIJE, BEOGRAD, SRBIJA

Kategorija: Bolnice

PROJEKTOVANJE: 2008 - DANAS 

POVRŠINA: 184.000 m2

MEĐUNARODNA BOLNICA, TRIPOLI, LIBIJA

Kategorija: Bolnice

PROJEKTOVANJE: 2013 

POVRŠINA: 38.740 m2 + 1.340 m2

VOJNO-MEDICINSKA AKADEMIJA, BEOGRAD, SRBIJA

Kategorija: Bolnice

PROJEKTOVANJE: 1980 - 1985 

POVRŠINA: 150.000 m2

FABRIKA AUTO DELOVA BOSCH, PEĆINCI, SRBI

Kategorija: Industrija

PROJEKTOVANJE: 2012

IZGRADNJA: U TOKU

FABRIKA ČARAPA FALKE, LESKOVAC, SRBIJA

Kategorija: Industrija

PROJEKTOVANJE: 2010 - 2011

POVRŠINA: 17.600 m2

Top