OSNOVNA ŠKOLA U NASELJU BORČA

Kategorija: Škole i vrtići

IZGRADNJA: U TOKU

POVRŠINA: 5.482m2

OSNOVNA ŠKOLA „SONJA MARINKOVIĆ“, ZEMUN

Kategorija: Škole i vrtići

IZGRADNJA: U TOKU

POVRŠINA: 730m2

NARODNI MUZEJ, BEOGRAD (REKONSTRUKCIJA)

Kategorija: Objekti kulture

PROJEKTOVANJE: 2011 - 2015

POVRŠINA: CCA 15.160 m2

DISTRIBUTIVNI CENTAR DELHAIZE, STARA PAZOVA, SRBIJA

Kategorija: Nadzor

PROJEKTOVANJE: 2014

POVRŠINA: 70.000 m2

UPRAVNA ZGRADA BANKE INTESA, NOVI BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2012 - DANAS 

POVRŠINA: 41.400 m2

POSLOVNI OBJEKAT ŠTEDIONICE EUROBANK EFG, BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2007 - 2009 

POVRŠINA: 7.360 m2

POSLOVNI KOMPLEKS EPS – EDB, BLOK 20, NOVI BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2008-2009 

POVRŠINA: 46.000 m2

NARODNA BANKA SRBIJE, BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2000 - 2008 

POVRŠINA: 53.000 m2

OBJEKAT EBC, POSLOVNI OBJEKAT NLB GRUPE, NOVI BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2004; 2006-2007; 2009 

POVRŠINA: 16.700 m2

Top