UPRAVNA ZGRADA BANKE INTESA, NOVI BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2012 - DANAS 

POVRŠINA: 41.400 m2

POSLOVNI OBJEKAT ŠTEDIONICE EUROBANK EFG, BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2007 - 2009 

POVRŠINA: 7.360 m2

POSLOVNI KOMPLEKS EPS – EDB, BLOK 20, NOVI BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2008-2009 

POVRŠINA: 46.000 m2

NARODNA BANKA SRBIJE, BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2000 - 2008 

POVRŠINA: 53.000 m2

OBJEKAT EBC, POSLOVNI OBJEKAT NLB GRUPE, NOVI BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2004; 2006-2007; 2009 

POVRŠINA: 16.700 m2

ŠOPING CENTAR IKEA, BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2013 

POVRŠINA: 65.000 m2

ŠOPING CENTAR PLAZA, KRAGUJEVAC

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE i IZGRADNJA: 2010 - 2011 

POVRŠINA: 50.000 m2

ZGRADA PRAVOSUĐA, KATANIĆEVA 15, BEOGRAD

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2013 - 2014

POVRŠINA: 14.170 m2

HOTEL CROWNE PLAZA, BEOGRAD (REKONSTRUKCIJA HOTELA CONTINENTAL)

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2012 - 2013 

IZGRADNJA: U TOKU

POVRŠINA: 33.000 m2

STAMBENO-HOTELSKI KOMPLEKS KRALJEVSKI PARK, SOČI, RUSIJA

Kategorija: Javni objekti

PROJEKTOVANJE: 2006-2008 

POVRŠINA: 50.000 m2

Top