Kategorija: Industrija

FIAT AUTOMOBILI, ENERGETSKI BLOK I TEHNIČKI OBJEKTI, KRAGUJEVAC

PROJEKTOVANJE: 2010 - 2011

OBIM POSLA: KOMPLETNA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, TENDERSKA DOKUMENTACIJA, ISHODOVANJE USLOVA, DOZVOLA I SAGLASNOSTI

OSTALO: ENERGETSKI BLOK SA TRAFOSTANICAMA 110/20KV  I 35/20KV, 14 TRAFOSTANICA 20/0.4KV I OSTALIM OBJEKTIMA


Top