Kategorija: Nadzor


FABRIKA LEPLJIVIH TRAKA VIBAC, JAGODINA, SRBIJA

PROJEKTOVANJE I NADZOR NAD IZGRADNJOM: 2013-2015

POVRŠINA: 56.000 m2

DISTRIBUTIVNI CENTAR DELHAIZE, STARA PAZOVA, SRBIJA

PROJEKTOVANJE: 2014

POVRŠINA: 70.000 m2

Top